Umumiy qon tahlili — me’yor jadvali, o’zgarishlar sababi, xususiyatlari, ma’lumotlar

Umumiy qon tahlili — qonning fizik va kimyoviy xossalari haqida ma’lumot olish uchun foydalaniladigan laboratoriya tekshiruvi. Qonni tekshirish odatda qo’lning barmog’idan yoki quloqdan olingan kapillyar qon namunasi bo’yicha amalga oshiriladi. Ba’zi hollarda, suyak iligi qon hujayralari ham tekshirilishi mumkin. Bizning vaqtimizda yuzlab gematologik testlar va muolajalar ishlab chiqildi va avtomatizator yordamida bir xil qon misolida bir vaqtning o’zida turli qon tekshiruvlarini o’tkazish mumkin.Umumiy qon tahlili - qonning fizik va kimyoviy xossalari haqida ma'lumot olish uchun foydalaniladigan laboratoriya tekshiruvi

Barchamiz hayotimizda hech bo’lmaganda bir marta, umumiy qon tahlilini topshirganmiz. Va har bir kishi noto’g’ri tushunchaga duch kelib, natijada yozilgan narsalar, bularning barchasi nimani anglatishini tushunmagan. Ushbu ko’rsatkich nima uchun ko’tarilganligi yoki tushganligini qanday tushunish kerak? Masalan, limfotsitlar ortishi yoki kamayishi nimaga olib kelishi mumkin? Har bir narsani tahlil qilamiz.

Ushbu maqola maxsus tibbiy adabiyotlardan foydalangan holda yozildi. Qo’llaniladigan barcha materiallar tibbiy atamalardan minimal foydalanish bilan tahlil qilinadi va mavjud bo’lgan tilda taqdim etiladi. Ushbu maqolaning maqsadi umumiy qon tahlili qiymatlari, uning natijalarini talqin qilishning tushunarli ta’rif etish.

Qonning xususiyatlari

Qon plazma va qon hujayralaridan (shaklli elementlardan) iborat. Qon hujayralari — eritrotsitlar (qizil qon hujayralari), leykotsitlar va trombotsitlardan iborat. Qon plazmasi shaffof suyuqlikdir, u qon hajmining yarmidan ko’pini tashkil etadi (55-60%). Qon plazmasini shaklli elementlardan ajratish uchun sentrifuga ishlatiladi.

Qonning o’lchovli tarkibiy qismlari

Ko’pgina sinovlar qondagi eritrotsitlar va leykotsitlar sonini, shuningdek, eritrotsitlardagi sedimentatsiya tezligi (ECHT) va eritrositlardagi gemoglobin kontsentratsiyasini aniqlash uchun mo’ljallangan. Bundan tashqari, ayrim qon tahlillari rezus omillari, Rh yoki qon guruhlarini aniqlash uchun qo’llaniladi. Boshqa holatlarda qon hujayralarining shakli va tizimli detallari, gemoglobin va boshqa qon oqsillari aniqlanadi. Qon qon hujayralari bilan bog’langan yoki qon plazmasidan topilgan turli fermentlarni yoki protein katalizatorlarining faoliyatini aniqlash uchun tahlil qilinishi mumkin.

Qon yana umumiy hajm, aylanish vaqti, yopishqoqligi, ivishi va ivish kasalliklari, kislotalilik muhiti (pH), kislorod va karbonat angidrid miqdori va turli moddalarning tozalanish xususiyatlari asosida tahlil qilinishi mumkin. Maxsus infektsiyalarga xos bo’lgan moddalarni aniqlash, masalan, sifilis (zahm), gepatit va inson immunitet tanqisligi virusi (OIV, OITS) uchun maxsus serologik testlar mavjud.

Umumiy qon tahlili me’yorlari (normalari)

Umumiy qon tahlili ko’rsatkichlari me’yorlari jadvali
Tahlil ko’rsatkichi Me’yor
Gemoglobin Erkaklar: 130-170 gr/l
Ayollar: 120-150 gr/l
Qizil qon hujayralari(eritrositlar) soni Erkaklar: 4,0-5,0·1012/l
Ayollar: 3,5-4,7·1012/l
Leykotsitlar soni Qiymat oralig’i 4,0-9,0 x109/l
Gematokrit (qonning shaklli elementlari va plazma nisbati) Erkaklar: 42-50%
Ayollar: 38-47%
Eritrositning o’rtacha hajmi Qiymat oralig’i 86-98 mkm3
Leykotsitar formula Neytrofillar:

 • Segmentyadroviy formalar 47-72%
 • Tayoqchayadroviy formalar 1- 6%

Limfositlar: 19-37%Monositlar: 3-11%Eozinofillar: 0,5-5%Bazofillar: 0-1%

Trombotsitlar soni Qiymat oralig’i 180-320·109/l
Eritrositlar cho’kich tezligi (ECHT) Erkaklar: 3 — 10 mm/soat
Ayollar: 5 — 15 mm/soat

Gemoglobin

Gemoglobin (Hb) — bu kislorodni biriktira oladigan va tashiydigan, temir atomini o’z ichiga olgan oqsildir. Gemoglobin qizil qon hujayralari (eritrosit)da bo’ladi. Gemoglobin miqdori gramm/litr (gr/ l) da o’lchanadi. Gemoglobin miqdorini aniqlash juda muhim, chunki uning miqdorining pasayishi butun tananing to’qimalari va organlariga kislorod yetishmasligiga olib keladi.
Bolalar va kattalarda gemoglobinning me’yoriy(norma) miqdori
Yosh Jins O’lchov birligi — gr/l
2 haftalikkacha 134 — 198
2-4 haftaik 107 — 171
4-9 haftalik 94 — 130
9-haftalikdan 4 oylikkacha 134 — 198
4-6 oylik 134 — 198
6-9 oylik 134 — 198
9 oylikdan 1 yoshgacha 134 — 198
1-5 yosh 134 — 198
5-10 yosh 134 — 198
10-12 yosh 120 — 150
12-15 yosh Ayollar 115 — 150
Erkaklar 120 — 160
15-18 yosh Ayollar 117 — 153
Erkaklar 117 — 166
18-45 yosh Ayollar 117 — 155
Erkaklar 132 — 173
45-65 yosh Ayollar 117 — 160
Erkaklar 131 — 172
65 yoshdan keyin Ayollar 120 — 161
Erkaklar 126 – 174

Gemoglobinning kamayishi (kamqonlik) — sabablari

 • Anemiya
 • Leykemiya
 • Tug’ma qon kasalliklari (o’roqsimon hujayrali anemiya, talassemiya)
 • Temir yetishmasligi
 • Vitaminlarning yetishmasligi
 • Qon yo’qotish

Gemoglobinning oshishi sabablari

 • Degidratsiya (organizmda suyuqlikning kamayishi (chanqoq), ortiqcha terlash, buyraklar faoliyatini pasayishi, diabet kasalligi, qandsiz diabet, haddan tashqari qusish yoki diareya, diuretiklarni qo’llash)
 • Yurak va o’pkaning tug’ma nuqsonlari
 • O’pka yetishmovchiligi yoki yurak yetishmovchiligi
 • Buyrak kasalligi (buyrak arteriyasi stenozi, yaxshi sifatdagi buyrak o’simtalari)
 • Gematopoez (qon shaklli elemetlarini ishlab chiqarish) kasalliklari (eritremiya)

Qizil qon hujayralari (eritrotsitlar) soni

Eritrositlar — kichik o’lchamli qizil qon tanachalari. Bular qonning eng ko’p miqdordagi hujayralari. Ularning asosiy vazifasi — kislorodni tashish va uni organlarga va to’qimalarga yetkazishdir. Eritrositlar ikki tomondan botiq disklar shaklidadir. Eritrosit ichida katta miqdorda gemoglobin bo’ladi — qizil diskning katta qismi ular tomonidan ishg’ol qilinadi.
Bolalarda va kattalarda eritrosit miqdorining me’yorlari(normalari)
Yosh Ko’rsatkich х 1012/l
Yangi chaqaloq 3,9-5,5
1-3 kunlik 4,0-6,6
1  haftalik 3,9-6,3
2 haftalik 3,6-6,2
1 oylik 3,0-5,4
2 oylik 2,7-4,9
3-6 oylik 3,1-4,5
6 oylikdan 2 yoshgacha 3,7-5,3
2-6 yosh 3,9-5,3
6-12 yosh 4,0-5,2
12-18 yosh(o’gillar) 4,5-5,3
12-18 yosh(qizlar) 4,1-5,1
Katta erkaklar 4,0-5,0
Katta ayollar 3,5-4,7

Qizil qon hujayralarini kamayishi sabablari

Qizil qon hujayralari sonining kamayishi anemiya deb ataladi. Bu holatning rivojlanishi uchun juda ko’p sabablar bor va ular doimo ham qon hosil qilish tizimi bilan bog’liq emas.

 • Oziqlanishdagi xatolar (vitaminlar va proteinlarga kam ega bo’lgan oziq-ovqat)
 • Qon yo’qotish
 • Leykemiya (oq qon kasalligi)
 • Irsiy fermentopatiya (gemotopoezda ishtirok etadigan fermentlarning nuqsonlari)
 • Gemoliz (toksik moddalar va autoimmun kasalliklar ta’sir qilish oqibatida qon hujayralarining o’liырi)

Qizil qon hujayralari sonining ortishi sabablari

 • Organizm suvsizlanishi (qusish, diareya, haddan tashqari terlash, suyuqlikni kam ichish)
 • Eritremiya (gematopoetik tizim kasalliklari)
 • Nafas olish va yurak yetishmovchiligiga olib keladigan yurak-qon tomir yoki nafas olish tizimining kasalliklari
 • Buyrak arteriyasi stenozi

Leykotsitlarning umumiy soni

Leykotsitlar qon oqimi bilan aylanib yuradigan tanamizning tirik hujayralari. Bu hujayralar immunitetni nazorat qiladi. Infektsiya, toksik yoki boshqa begona moddalar tanaga zarar yetkazsa, bu hujayralar zarar yetkazuvchi omillar bilan kurashadi va ularni yo’q qilishga harakat qiladi. Leykotsitlar shakllanishi qizil suyak iligida va limfa tugunlarida kechadi. Leykotsitlar bir nechta turlarga bo’linadi: neytrofillar, bazofillar, eozinofillar, monotsitlar, limfotsitlar. Leykotsitlarning turfa turlari tashqi ko’rinishida bir-biridan farq qiladi va immun javob berish funktsiyalarini amalga oshiriladi.
Bolalarda va kattalarda leykotsitlar miqdorining normasi 
Yosh Ko’rsatkich x109/l
1 yoshgacha 6,0 — 17,5
1-2 yosh 6,0 — 17,0
2-4 yosh 5,5 — 15,5
4-6 yosh 5,0 — 14,5
6-10 yosh 4,5 — 13,5
10-16 yosh 4,5 — 13,0
16 yoshdan keyin 4,0 — 9,0

Oq qon hujayralari (leykositlarning) ortishi sabablari

Leykotsitlar sonining fiziologik o’sishi

Yallig’lanish reaktsiyasi fonida

 • Yiringli yallig’lanish jarayonlari (abtsess, flegmona, bronxit, sinusit, gaymorit, appenditsit va boshqalar)
 • Yumshoq to’qimalarga shikast etkazadigan kuyish va shikastlanishlar
 • Operatsiyadan keyin
 • Revmatizmning kuchayishi paytida
 • Onkologik jarayonlarda
 • Leykemiya kasalligida

 Leykotsit miqdorining pasayishi sabablari

 • Virusli va yuqumli kasalliklar (yuqumli kasalliklar, qorin tifi, virusli gepatit C, sepsis, qizamiq, bezgak, qizilcha, O’RVI, OITS)
 • Revmatik kasalliklar (revmatik artrit)
 • Ba’zi leykemiya turlari
 • Gipovitaminoz
 • Radiatsion kasallik

Gematokrit

Gematokrit — eritrotsitlar tomonidan ishg’ol etilgan hajmning tahlil qilinayotgan qonga bo’lgan foiz nisbatidir. Bu ko’rsatkich foizda hisoblanadi. Umumiy qon tahlilining ajralmas qismi.
Bolalarda va kattalarda gematokrit ko’rsatkichining me’yori (normasi) ​

Yosh Jins Ko’rsatkich (%)
2 haftalikkacha 41 — 65
2-4 haftalik 33 — 55
4-9 haftalik 28 — 42
9 haftalikdan 4 oylikkacha 32 — 44
4-6 oylik 31 — 41
6-9 oylik 32 — 40
9-12 oylik 33 — 41
1-3 yosh 32 — 40
3-6 yosh 32 — 42
6-9 yosh 33 — 41
9-12 yosh 34 — 43
12-15 yosh Ayollar 34 — 44
Erkaklar 35 — 45
15-18 yosh Ayollar 34 — 44
Erkaklar 37 — 48
18-45 yosh Ayollar 38 — 47
Erkaklar 42 — 50
45-65 yosh Ayollar 35 — 47
Erkaklar 39 — 50
65 yoshdan kattalar Ayollar 35 — 47
Erkaklar 37 — 51

Gematokrit ko’rsatkichining oshishi sabablari

 • Eritremiya
 • Yurak yoki nafas yetishmovchiligi
 • Qattiq qusish, diareya, keng kuyish, diabet oqibatidagi organizm suvsizlanishi

Gematokrit ko’rsatkichining pasayishi sabablari

MCH, MCHC, MCV, rang ko’rsatkichi (RK) — norma

MCH– meancorpuscular hemoglobin. Ushbu indeks pikogrammalardagi (pg) bir eritrositda gemoglobinning mutlaq tarkibini aks ettiradi. MCH quyidagi formula bo’yicha hisoblanadi:

MCH = gemoglobin (g / l) / eritrotsitlar soni = qiymat (pg)MCH normasi

24 – 33 pg.
Rang ko’rsatkichi (RK) — eritrotsitlarda gemoglobin kontsentratsiyasini aniqlash uchun qo’llaniladigan klassik usul. Hozirgi vaqtda qon tekshiruvlarida RK asta-sekin MCH indeksiga almashtirilmoqda. Ushbu indekslar turli xil birliklarda ifodalanadi.

 

Rang ko’rsatkichi​ normasi

0,9-1,1

 

MCHCmeancorpuscular hemoglobin concentration. Ushbu ko’rsatkich eritrositning gemoglobin bilan to’yinganligini aks ettiradi va foiz(%) bilan ifodalanadi. Ya’ni, bu indeksga ko’ra, bir eritrositda qancha foiz gemoglobin miqdori bor ekanligini aytish mumkin. MCHC quyidagi tarzda hisoblanadi:MCHC = (gemoglobin (g / l) / gematokrit (%) ) * 10 =qiymat (%)

МСНС normasi
30 – 38%

 

MCVmeancorpuscular volume. Bu ko’rsatkich eritrotsitning o’rtacha hajmini mikron kub (mkm3) yoki femtolitrda (fl) aks ettiradi. MCV quyidagi formula bo’yicha hisoblanadi:MCV = gematokrit (%) * 10 / eritrotsitlar soni (T / l) = qiymat (mkm3(fl))

 MCV normasi
80-95 mkm3(fl)

Leykotsitar formula

Leykotsitar formula — qonda turli xil leykotsitlar sonining umumiy leykotsitlar soniga bo’lgan foiz nisbati. Infektsion, qon kasalliklarida, onkologik jarayonlarda turli xil leykotsitlar turlari nisbati o’zgaradi. Ushbu laboratoriya ko’rsatkichlari tufayli shifokor sog’liq muammolari sabablarni aniqlashi mumkin.

Leykotsitlarning turlari, norma

Neytrofillar Segmentyadroviy formalar 47-72%
Tayoqchayadroviy formalar 1- 6%
Eozinofillar 0,5-5%
Bazofillar 0-1%
Monositlar 3-11%
Leykositlar 19-37%

Neytrofillar

 

Neytrofillar ikkita turda bo’lishi mumkin — yetilgan neytrofillar, ular segmentyadroviy deb ham nomlanadi va yetilmagan — tayoqchayadroviy deb ataladi. Odatda, tayoqchayadroviy neytrofillalarning soni minimal bo’ladi (umumiy sonning 1-3%).

Bolalarda va kattalarda neytrofillar miqdorining normasi ​

 Yosh Segmentyadroviy neytrofillar, % ko’rsatkichi Tayoqchayadroviy neytrofillar, % ko’rsatkichi
Yangi tug’ilgan chaqaloqlar 47 — 70 3 — 12
2 haftalikkacha 30 — 50 1 — 5
2 haftalikdan 1 yoshgacha 16 — 45 1 — 5
1-2 yosh 28 — 48 1 — 5
2-5 yosh 32 — 55 1 — 5
6-7 yosh 38 — 58 1 — 5
8-9 yosh 41 — 60 1 — 5
9-11 yosh 43 — 60 1 — 5
12-15 yosh 45 — 60 1 — 5
16 yosh va undan katta 50 — 70 1 — 3
Qonda neytrofillar darajasining ortishi — neytrofiliya deyiladi.Neytrofil sonining ortishi sabablari

 • Infektsion kasalliklar (angina, gaymorit, ichak infektsiyasi, bronxit, pnevmoniya)
 • Infektsion jarayonlar — abstsess, flegmona, gangrena, yumshoq to’qimalarning shikastlanishlari, osteomielit
 • Ichki organlarning yallig’lanish kasalliklari (pankreatit, peritonit, tiroidit, artrit)
 • Infarkt (miokard, buyrak, taloq infarkti)
 • Surunkali metabolik kasalliklar (qandli diabet, uremiya, eklampsiya
 • Saratonli o’smalar
 • Immunostimulyatsiya qiluvchi preparatlarni qo’llash, emlash
Neytrofillar miqdorining kamayishi neytropeniya deyiladiNeytrofil sonining kamayishi sabablari

 • Infektsion kasalliklar: qorin tifi, brutsellyoz, gripp, qizamiq, suvchechak, virusli gepatit, qizilcha
 • Qon kasalliklari (aplastik anemiya, o’tkir leykemiya)
 • Tug’ma neytropeniya
 • Tirotoksikoz — yuqori darajadagi tiroid gormonlari ishlab chiqarilishi
 • Kimyoterapiya natijalari
 • Radioterapiya natijalari
 • Antibakterial, yallig’lanishga qarshi, antivirus preparatlarni qo’llash

Leykotsitar formulaning chapga va o’ngga siljishi nima?

Leykotsitlar formulaning chapga siljishi — bu qonda yosh, yetilmagan neytrofillar paydo bo’lishidir. Odatda bunday neytrofillar faqat suyak iligida mavjud bo’ladi. Bunday hodisa yuqumli kasalliklar va yallig’lanish jarayonlari (masalan, angina, bezgak, appenditsit), shuningdek, o’tkir qon yo’qotish, difteriya, pnevmoniya, qizilcha, toshmali tif, sepsis, zaharlanish kabi hollarda kuzatiladi.Leykotsitlar formulaning o’ngga siljishi — bu qonda «qari» (segmentyadroviy) neytrofillar sonining oshishi degani. «Eski» neytrofil yadrolar besh segmentdan ko’proq bo’ladi. Bunday surat radiatsion chiqindilar bilan ifloslangan hududlarda yashovchi sog’lom odamlarda ko’p uchraydi. Surunkali o’pka kasalligi bo’lgan yoki obstruktiv bronxit bilan og’rigan bemorlarda, foliy kislotasi yetishmovchiligi, B12 yetishmaydigan insonlarda ham uchrashi mumkin.

Eozinofillar

Eozinofillar — bu toksik moddalarni, parazitlarni tozalash bilan shug’ullanadigan leykotsitlarning bir turi, saraton hujayralariga qarshi kurashda ishtirok etadi. Ushbu turdagi leykotsitlar gumoral immunitetni shakllantirishda ishtirok etadi (antitanalar bilan bog’liq immunitet)

Bolalarda va kattalarda eozinofillar  miqdorining normasi ​​

Yosh Ko’rsatkich (foizlarda)
Yangi tug’ilgan chaqaloqlar 1 — 6
2 haftalikkacha 1 — 6
2 haftalikdan 1 yoshgacha 1 — 5
1-2 yosh 1 — 7
2-5 yosh 1 — 6
6-7 yosh 1 — 5
8-9 yosh 1 — 5
9-11 yosh 1 — 5
12-15 yosh 1 — 5
16 yosh va undan kattalar 1 — 5

Qonda eozinofillerining oshishi sabablari

 • Allergiya (bronxial astma, oziq-ovqatga allergiya, pollinoz, atopik dermatit, allergik rinit, preparatlarga allergiya)
 • Parazitar kasalliklar — ichak parazitlari (lyamblyoz, askaridoz, enterobioz, opistorxoz, exinokokkoz)
 • Infektsion kasalliklar (sil, mononukleoz, vena kasalliklari)
 • Saratonli o’smalar
 • Gematopoez tizimi kasalliklari (leykemiya, limfoma, limfogranulematoz)
 • Revmatik kasalliklar (revmatoid artrit)

Qonda eozinofillarning kamayishi sabablari

 • Og’ir metallar bilan zaharlanish
 • Yiringli jarayonlar, sepsis
 • Yallig’lanish jarayonining boshlanishi

Monotsitlar

Monotsitlar — tananing eng katta o’lchamli immunitet hujayralaridir. Ushbu oq qon hujayralari begona moddalarni tanib olish va boshqa leykotsitlarni ularni tanib olishni o’rgatish bilan shug’ullanadi. Ular qondan tananing to’qimalariga ko’chib o’tishlari mumkin. Qon oqimidan tashqarida, monositlar o’z shakllarini o’zgartiradi va makrofaglarga aylanadi. Makrofaglar yallig’langan to’qimalarni o’lik hujayralardan, leykotsitlardan, bakteriyalardan  tozalashda ishtirok etish uchun yallig’lanish markaziga to’planadi. Makrofaglarning bu ishi tufayli shikastlangan to’qimalarning tiklanishi uchun sharoit yaratiladi.
Bolalarda va kattalarda monositlar miqdorining normasi ​

Yosh Ko’rsatkich (foizlarda)
Yangi tug’ilgan chaqaloqlar 3 — 12
2 haftalikkacha 5 — 15
2 haftalikdan 1 yoshgacha 4 — 10
1-2 yosh 3 — 10
2-5 yosh 3 — 9
6-7 yosh 3 — 9
8-9 yosh 3 — 9
9-11 yosh 3 — 9
12-15 yosh 3 — 9
16 yosh va undan kattalar 3 — 9

Monotsitlar ortishining sabablari (monotsitoz)

 • Viruslar, zamburug’lar (kandidoz), parazitlar va sodda hayvonlar tufayli kelib chiqqan infektsiyalar
 • O’tkir yallig’lanish jarayonidan keyin tiklanish davri
 • Spetsifik kasalliklar: sil, bezgak, brutsellyoz, sarkoidoz
 • Revmatik kasalliklar
 • Gematopoetik kasalliklar: o’tkir leykemiya, mieloma, limfogranulematoz
 • Fosfor, tetraxloroetan bilan zaharlanish.

Monositlarning kamayishi sabablari (monotsitopeniya)

 • Aplastik anemiya
 • Tukli hujayrali leykemiya
 • Yiringli jarohatlar (abstsesslar, flegmonalar, osteomiyelitlar)
 • Tug’ruq
 • Jarrohlikdan so’ng
 • Steroid preparatlarini qabul qilish (deksametazon, prednizolon)

Bazofillar

Bazofillar — qonning eng kamyob immun hujayralari. Odatda, ular qon tahlilida aniqlanmasligi mumkin. Bazofillar sekinlashgan turdagi immunologik yallig’lanish reaktsiyalarining shakllanishida ishtirok etadi. To’qimalarning yallig’lanishiga olib keladigan ko’p miqdordagi moddalarni o’z ichiga oladi.
Qonda bazofillar miqdorining me’yori
 0-0,5%

Qonda bazofillarining ortishining sabablari

 • Surunkali miyeloid leykemiya (SML)
 • Qalqonsimon bez gormonlarining kamayishi (gipotireoz)
 • Suvchechak
 • Oziq-ovqat va dorilarga allergiya
 • Nefroz
 • Gemolitik anemiya
 • Taloq olib tashlanganidan keyin
 • Hodjkin kasalligi
 • Gormonal dorilar bilan davolash (estrogenlar, tiroid bezining faoliyatini kamaytiruvchi preparatlar)
 • Yarali kolit

Limfotsitlar

Limfotsitlar leykotsitlarning ikkinchi yirik sonli qismidir. Limfotsitlar immunitet (antitanalar orqali) va hujayrali (hujayraning bevosita aloqasi va limfosit vayron qilinganidan) immunitetda muhim rol o’ynaydi. Qonda turli xil limfotsitlar — yordamchilar, bosimchilar va qotillar tarqaladi. Har bir oq qon hujayrasi muayyan bosqichda immunitetni shakllantirishda ishtirok etadi.
Bolalarda va kattalarda limfotsitlar miqdorining normasi​

Yosh Ko’rsatkich (foizlarda)
Yangi tug’ilgan chaqaloqlar 15 — 35
2 haftalikkacha 22 — 55
2 haftalikdan 1 yoshgacha 45 — 70
1-2 yosh 37 — 60
2-5 yosh 33 — 55
6-7 yosh 30 — 50
8-9 yosh 30 — 50
9-11 yosh 30 — 46
12-15 yosh 30 — 45
16 yosh va undan kattalar 20 — 40

Limfotsitlar sonining oshishi sabablari (limfotsitoz)

 • Virusli kasalliklar: infektsion mononukleoz, virusli gepatit, sitomegalovirus infektsiyasi, gepatit infektsiyasi, qizilcha
 • Toksoplazmoz
 • O’RVI
 • Qon tizimi kasalliklari: aktiv limfotsitik leykemiya, surunkali limfotsitik leykemiya, limfosarkoma;
 • Tetraxloroetan, qo’rg’oshin, mishyak, uglerodli disulfid bilan zaharlanish
 • Dori vositalaridan foydalanish: levodopa, fenitoin, valproik kislota, giyohvandlik vositalari
 • Leykoz

Limfotsitlar sonining kamayishi sabablari (limfopeniya)

 • Tuberkulyoz
 • Limfogranulematoz
 • Aplastik anemiya
 • Buyrak yetishmovchiligi
 • Onkologik kasalliklarning terminal bosqichi
 • OITS
 • Radioterapiya
 • Kimyoterapiya
 • Glukokortikoidlarni qo’llash

Trombotsitlar

Trombotsitlar kichik, yadrosiz hujayralardir. Ushbu qon tarkibiy qismining asosiy vazifasi qonning ivishida ishtirok etishdir. Trombotsitlar ichida koagulyatsion (ivish) omillarning aksariyati mavjud bo’lib, kerak bo’lganda qonga quyiladi (masalan tomir devoriga zarar yetkazilganda). Ushbu xususiyat tufayli shikastlangan tomir tromb tashkil etuvchi tromb tomonidan tiqilib qoladi va qon ketish to’xtaydi.
Qonda trombotsitlar miqdorining me’yori

180 — 320×109 hujayra/l

Qonda trombotsitlarning ortishi sabablari

(trombotsitoz, 320×109 hujayra / l dan ortiq trombotsitlar soni)

 • Taloqni olib tashlash
 • Yallig’lanish jarayonlari (revmatizmni kuchayishi, osteomiyelit, sil kasalligi, abstsess)
 • Turli kamqonlik turlari (qon ketishdan keyin, temir tanqisligi, gemolitik)
 • Jarrohlikdan so’ngSaraton kasalligi
 • Jismoniy charchoq
 • Eritremiya

Qonda trombotsitlarning kamayishi sabablari

(trombotsitopeniya — 180×109 hujayra/l dan kam bo’lishi)

 • Tug’ma qon kasalliklari (gemofiliya)
 • Idiopatik autoimmun trombositopenik purpura
 • Tizimli qizil yugurigi
 • Infektsiya (virusli va bakterial infektsiyalar, bezgak, toksoplazmoz)
 • Aplastik anemiya
 • Paroksimal kechki gemoglobinuriya
 • Evans sindromi (autoimmun gemolitik anemiya va trombotsitopeniya)
 • Qon quyish
 • Bolalarda muddatidan oldin tug’ilish
 • Yurak yetishmovchiligi
 • Buyrak venalarining trombozi

Eritrotsitlar cho’kishi tezligi (ECHT) darajasi

Eritrositlar cho’kishi tezligi (ECHT) — bu qonning plazmasi va eritrotsitlarini ajralish tezligini aniqlashga imkonini beruvchi laboratoriya tahlillari.

Tadqiqotning mohiyati: eritrotsitlar plazma va leykotsitlardan og’irroqdir, shuning uchun ular tortishish kuchi ta’sirida sinov naychasining tubiga tushadi. Sog’lom odamlarda eritrosit membranalari salbiy zaryadga ega bo’lib, bir-birlarini chalg’itadi, bu esa pasayish tezligini susaytiradi. Ammo qondagi kasallik davrida bir qator o’zgarishlar mavjud:

 • Fibrinogen tarkibining, shuningdek alfa va gamma globulinlar va C-reaktiv oqsilning ortishi. Ular eritrotsitlar yuzasida to’planib, tangalar shaklida bir-biriga yopishadi;
 • Albumin konsentratsiyasini kamayishi, bu eritrotsitlar yopishishiga to’sqinlik qiladi;
 • Qon elektrolitlar balansining buzilishi. Bu qizil qon hujayralari zaryadini o’zgartirishga olib keladi, shuning uchun ular bir-birini itarishni to’xtatadilar.

Natijada, eritrotsitlar bir-biriga yopishadi. Yig’indilar eritrotsitlarga nisbatan og’irroq, bu esa cho’kish tezligini oshiradi.
ECHT o’sishiga sabab bo’lgan to’rtta kasallik guruhi mavjud:

 • Infektsiyalar;
 • Yomon sifatli o’simtalar;
 • Revmatologik (tizimli) kasalliklar;
 • Buyrak kasalliklari.

ECHT haqida nimalarni bilishingiz kerak

 1. ECHT plazma oqsillarida miqdoriy va sifat o’zgarishlariga olib keladigan ko’plab kasalliklarda ortishi mumkin.
 2. Bemorlarning 2 foizida (hatto jiddiy kasalliklarda ham) ECHT darajasi normal darajada qoladi.
 3. ECHT birinchi soatlarda emas, balki kasallikning 2-kunida ortadi.
 4. Kasallikdan so’ng, ECHT bir necha hafta, ba’zan oylar davomida baland bo’ladi. Bu shifo haqida dalolat beradi.
 5. Ba’zida ECHT sog’lom odamlarda 100 mm / soat gacha ko’tariladi.
 6. ECHT ovqatdan keyin 25 mm / soatga ortadi, shuning uchun sinovlar och qoringa olingan qonda o’tkazilishi kerak.
 7. Laboratoriyada harorat 24 darajadan yuqori bo’lsa, eritrotsitlarning yopishish jarayoni buziladi va ECHT kamayadi.
 8. ECHT umumiy qon tahlilining ajralmas qismi hisoblanadi.

Eritrositlar cho’kish tezligini aniqlash usulining mohiyati

Jahon sog’liqni saqlash tashkiloti (JSST) Vestergren usulini tavsiya qiladi. ECHTni aniqlash uchun zamonaviy laboratoriyalar tomonidan qo’llaniladi. Ammo shahar poliklinikalarida va shifoxonalarda an’anaviy tarzda Panchenkov usulidan foydalaniladi.

Vestergren usuli. 2 ml venoz qon va qonning ivishiga to’sqinlik qiladigan 0,5 ml natriy sitrat, antikoagulyant aralashtiriladi. Aralashma nozik silindrsimon sinov naychasiga 200 mm sarajagacha yig’iladi. Naycha vertikal holatda shtativga o’rnatiladi. Bir soatdan so’ng yuqori plazma chegarasidan eritrotsitlar darajasigacha qadar bo’lgan masofa millimetrlarda o’lchanadi.

Panchenkov usuli. Umumiy qon tahlili uchun barmoqdan olinga kapilyar qon tekshiriladi. 1 mm diametrli shisha naychaga 50 mm gacha natriy sitrat eritmasi yig’iladi. U tajriba trubkasiga solinadi. Shundan so’ng, pipetka bilan 2 marta qon olinadi va qon natriy sitrati turgan trubkaga solinadi. Shunday qilib, 1:4 nisbatdagi antikoagulyant olinadi. Ushbu aralashma shisha kapillyarga 100 mm darajasigach to’planadi va tik holatida shtativga o’rnatiladi. Natijalar bir soatdan keyin Vestergren usuli kabi baholanadi.

ECHT me’yorlari (normalari)

Vestergren usuli, norma: Panchenkov usuli, norma:
 • 0-16 yoshdagi bolalar – 2-10 mm/soat
 • 50 yoshgacha erkaklar –  15 mm/soat
 • 50 yoshdan katta erkaklar – 20 mm/soat
 • 50 yoshgacha ayollar – 20 mm/soat
 • 50 yoshdan katta ayollar–  30 mm/soat
 • 0-12 oylik bolalar – 2-10 mm/soat
 • 1-16 yosh bolalar– 2-12 mm/soat
 • Erkaklar– 1-10 mm/soat
 • Ayollar– 2-15 mm/soat

Vestergren usuli sezgirliroq usul hisoblanadi, shuning uchun bu usldagi tahlilda ko’rsatkichlar yuqoriroq bo’ladi.

ECHT ning oshishi sabablari

ECHT ning pasayishi sabablari

Fiziologik (kasallik bilan bog’liq bo’lmagan) ECHT o’zgarishlari

 • Hayz sikli. ECHT hayz qon ketishidan oldin keskin ravishda oshadi va hayz paytida me’yorga tushadi. Bu siklning turli davrlarida qonning gormonal va oqsil tarkibi o’zgarishi bilan bog’liq.
 • Homiladorlik. ECHT homiladorlikning 5-haftasidan to tug’ruqdan keyingi 4-haftagacha yuqori bo’ladi. ECHTning maksimal darajasi bola tug’ilgandan keyin 3-5 kun o’tgach kuzatiladi, bu tug’ruq vaqtidagi jarohatlar bilan bog’liq. Normal homiladorlik davrida eritrotsitlarning cho’kish tezligi 40 mm / soat ga yetishi mumkin.
Fiziologik (kasallik bilan bog’liq bo’lmagan) ECHT o’zgarishlari

 • Yangi tug’ilgan chaqaloqlar. Kichkintoylarda ECHT darajasi fibrinogen darajasining pasayishi va qonda ko’p miqdorda qizil qon hujayralari bo’lganligi sababli past bo’ladi.
Infektsiyalar va yallig’lanish jarayonlari (bakterial, virusli va zamburug’li):

 • Yuqori va quyi nafas yo’llarining infektsiyalari: angina, traxeit, bronxit, pnevmoniya
 • LOR a’zolarining yallig’lanishi: otit, sinusit, tonzillit
 • Tish kasalliklari: stomatit, dental granuloma
 • Yurak-qon tomir tizimi kasalliklari: flebit, miokard infarkti, o’tkir perikardit
 • Siydik yo’llarining infektsiyasi: sistit, uretrit
 • Tos a’zolari yallig’lanish kasalliklari: adnexit, prostatit, salpingit, endometrit
 • Oshqozon-ichak traktining yallig’lanish kasalliklari: xolesistit, kolit, pankreatit, peptik yara kasalligi
 • Abstsesslar va flegmonalar
 • Sil kasali
 • Biriktiruvchi to’qima kasalliklari
 • Kollagenoz
 • Virusli gepatit
 • Zamburug’li infektsiyalar
ECHT ning pasayishi sabablari:

 • Virusli infektsiyalardan so’ng tiklanish
 • asteno-nevrotik sindrom, asab tizimining charchoqlanishi: tez charchash, uyqusizlik, bosh og’rig’i
 • Kaxeksiya — organizmning haddan tashqari holsizlanish darajasi
 • Glyukokortikoidlarni uzoq vaqt davomida qabul qilish, bu gipofiz bezining oldingi qismini zaharlashga olib keladi
 • Giperglikemiya — qonda yuqori glyukoza miqdori
 • Qon ivishi buzilishi
 • Jiddiy miya jarohatlari va miya chayqalishi
Yomon sifatli o’smalar

 • Har qanday joydagi o’simta
 • Qonning onkologik kasalliklari
Revmatologik (autoimmun) kasalliklar:

 • Revmatizm
 • Revmatoid artrit
 • Gemorragik vaskulit
 • Tizimli skleroderma
 • Tizimli eritematoz
ECHT ning kamayishiga dorilarni qabul qilish sabab bo’lsihi mumkin:

 • Salisilatlar — aspirin
 • Nosteroid yallig’lanishga qarshi preparatlar — diklofenak, nemid
 • Sulfanilamid preparatlari — sulfasalazin, salazoprin
 • Immunosupresantlar — penitsilamin
 • Gormonal dorilar — tamoksifen, nolvadeks
 • B12 vitamini
Buyrak kasalliklari

Jarohatlar

 • Jarrohlik aralashuvidan keyin
 • Orqa miya jarohati
 • Yaralar
 • Kuyishlar
ECHT o’sishiga olib kelishi mumkin bo’lgan dorilar:

 • Morfin gidroxlorid
 • Dekstran
 • Metildopa
 • D vitamini

Eslatib o’tamiz, murakkab bo’lmagan virusli infektsiyalar ECHT o’sishiga olib kelmaydi. Ushbu diagnostika belgisi kasallikning bakteriyalarga bog’liqligini aniqlashga yordam beradi. Shuning uchun ECHTning ko’payishi bilan ko’pincha antibiotiklar buyuriladi.

Eritrotsitlarning cho’kish tezligi sekinlashgani 1-4 mm / soat ni tashkil qiladi. Bunday reaktsiya qonning ivishi uchun javobgar bo’lgan fibrinogen miqdori pasayganda paydo bo’ladi. Shuningdek, qonning elektrolitlar muvozanatining o’zgarishi natijasida qizil qon hujayralarining manfiy zaryadining ortishi bilan.

Reklama

Sharh qoldirish

E-mail manzilingiz chop etilmaydi. To'ldirish zarur maydonlar * bilan belgilangan.